Izobraževalci na ravni raziskovanja se zavedajo potenciala digitalnih tehnologij in želijo poglobiti svoje znanje ter tako izboljšati pedagoško in poklicno prakso. Digitalne tehnologije so začeli uporabljati na določenih področjih digitalnih kompetenc, vendar pri tem ne uporabljajo celovitega ali doslednega pristopa, zato potrebujejo spodbudo, vpogled ter navdih na primer tako, da sledijo izobraževalcem in njihovemu vodenju v okviru sodelovanja ter izmenjave praks.

Pomen sodelovanja in komunikacije v digitalnih okoljih v vrtcih

Na posnetku e-urice  so predstavljene možnosti uporabe digitalnih okolij za komunikacijo in sodelovanje v vrtcu ter o možnostih uporabe digitalnih tehnologij v procesih sodelovanja tudi s starši. Na primeru  konkretne dejavnosti je prikazana je uporaba izbrane...

več...

Prihranite čas pri preverjanju znanja učencev/dijakov

Na posnetku e-urici  so predstavljene možnosti uporabe digitalne tehnologije za preverjanje znanja s poudarkom  upoštevanja taksonomskih ravni, podajanja učinkovite povratne informacije za učeče se in možnostih zajema  informacij za učitelja za načrtovanje...

več...

Bogatim posnetke razlage z interaktivnimi elementi, ki spodbujajo miselno aktivnost-učenje

Na posnetku e-urice so prikazane možnosti  didaktične uporabe orodja H5P v skladu s področji DigComp 2.1 in DigCompEdu.raziskovanje načinov digitalnega vrednotenja, smiselno vključevanje digitalne tehnologijeIzvajalec:  ZRSŠ Povezava do prijave:...

več...

Posnamem in delim razlago učne teme/vsebine z Active Presenter

Na posnetku e-urice so prikazane možnosti  didaktične uporabe aplikacije orodja Active Presenter za snemanje učnih vsebin, navodil…raziskovanje načinov digitalnega vrednotenja, smiselno vključevanje digitalne tehnologijeIzvajalec: ZRSŠ Povezava do prijave:...

več...

Vizualne predstavitve s Canvo kot dokaz o učenju

Na posnetku e-urice so prikazane možnosti  didaktične uporabe aplikacije Canva za pridobivanje vizualnih predstavitev kot dokazov učenja.raziskovanje načinov digitalnega vrednotenja, smiselno vključevanje digitalne tehnologijeIzvajalec: ZRSŠ Povezava do prijave:...

več...

Vključenost učenca v vse faze učenja in poučevanja: Formativno spremljanje v podporo učenju – v živo in na daljavo

Na posnetku e-urice je podan  uvid v organizacijo  in vodenje razreda s podporo digitalnih tehnologij, pri čemer je poudarjena  vloga vsakega učenca v vseh fazah učenja. Prikazan je primer načrtovanja učnega sklopa, ki izhaja iz vprašanja Kje je učenec v tem trenutku...

več...
(Skupno število ogledov 306, od tega danes 1.)
Dostopnost