Izobraževalci za izboljšanje svojih poklicnih dejavnosti na ravni strokovnosti uporabljajo nabor digitalnih tehnologij samozavestno, ustvarjalno in kritično. Digitalne tehnologije za določene situacije izbirajo namensko ter poskušajo razumeti prednosti in pomanjkljivosti različnih digitalnih strategij. So radovedni in odprti novim zamislim, saj se zavedajo, da obstaja še veliko stvari, ki jih še niso preizkusili. Preizkušanje uporabljajo kot sredstvo za širitev, organizacijo ter utrjevanje svojih strategij. Pri inovacijah praks predstavljajo hrbtenico vsake izobraževalne organizacije.

Spletne ankete za zbiranje in obdelavo podatkov ter razvijanje podatkovne pismenosti

V posnetku e-urice je na primeru  spletnega orodja 1KA predstavljena didaktična uporaba spletnih anket. Prikazano je, kako glede na namen pridobivanja podatkov izbirati med različnimi tipi vprašanj in kako ob zbranih podatkih izbrati vrsto prikaza računalniško...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 2. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 1. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Posnamem in delim razlago učne teme/vsebine z Active Presenter

Na posnetku e-urice so prikazane možnosti  didaktične uporabe aplikacije orodja Active Presenter za snemanje učnih vsebin, navodil…raziskovanje načinov digitalnega vrednotenja, smiselno vključevanje digitalne tehnologijeIzvajalec: ZRSŠ Povezava do prijave:...

več...

Vizualne predstavitve s Canvo kot dokaz o učenju

Na posnetku e-urice so prikazane možnosti  didaktične uporabe aplikacije Canva za pridobivanje vizualnih predstavitev kot dokazov učenja.raziskovanje načinov digitalnega vrednotenja, smiselno vključevanje digitalne tehnologijeIzvajalec: ZRSŠ Povezava do prijave:...

več...

Sodelujmo, kjerkoli in kadarkoli: Digitalna tehnologija v podporo vsem – v živo in na daljavo

Na posnetku e-urice so prikazane možnosti in priložnosti, ki jih ponuja digitalna tehnologija pri izpeljavi sodelovalnih oblik učenja pri kombinirani izvedbi pouka. smiselno vključevanje digitalne tehnologije, izboljšanje dejavnosti poučevanja in učenja  Izvajalec:...

več...

Vključenost učenca v vse faze učenja in poučevanja: Formativno spremljanje v podporo učenju – v živo in na daljavo

Na posnetku e-urice je podan  uvid v organizacijo  in vodenje razreda s podporo digitalnih tehnologij, pri čemer je poudarjena  vloga vsakega učenca v vseh fazah učenja. Prikazan je primer načrtovanja učnega sklopa, ki izhaja iz vprašanja Kje je učenec v tem trenutku...

več...
(Skupno število ogledov 104, od tega danes 1.)
Dostopnost