Delavnice so štiriurna izobraževanja v živo in na daljavo v kombinirani obliki. Njihova vsebina se posveča različnim vrstam uporabe digitalne tehnologije v didaktično podporo za doseganje kakovostnejšega znanja.

Kolesarski izpit

Izvajanje kolesarskega izpita je lahko velik izziv tako za mentorje, kot tudi za učence. Da bodo vtisi ostali v lepem spominu je zaželjeno, da se mentorji predhodno srečajo z okoljem kjer se izvaja kolesarski izpit. Zato smo pripravili delavnico na kateribodo...

več...

Interaktivni gradniki H5P

Orodje H5P omogoča izdelavo interaktivnih vsebin, kot so interaktivni video, kvizi, časovni trak, predstavitve, igre spomina, kartice z vprašanji itd. Na delavnici boste spoznali različne H5P aktivnosti in njihov namen uporabe. Spoznali boste okolja, kjer lahko...

več...

Videoportal in montaža videa

Na delavnici boste spoznali osnove montaže in nalaganje videa na portal Arnes Video. Predavatelj vam bo s pomočjo primera predstavil, kaj naj vsebuje videoposnetek in kako naj izgleda končni izdelek. Naučili se boste samostojno pripraviti videoposnetekin ga naložiti...

več...

Enostavne spletne ankete

Na delavnici boste spoznali sistem za spletno anketiranje kot hiter, učinkovit, zanesljiv, ekonomičen in praktičen sistem za evalviranje dela ali pouka na šoli. Pri delu na daljavo boste izdelali lastno anketo (npr. merjenje klime v razredu, načini učenja, mobilni...

več...

Kvizi v spletnih učilnicah

Na delavnici boste spoznali namen uporabe kvizov, ustvarjanje kvizov in urejanje nastavitev. Naučili se boste ustvariti kviz z različnimi tipi vprašanj. Spoznali boste tudi, kako lahko naredite izvoz/uvoz zbirke vprašanj.  Na delavnico se lahko prijavite samo z...

več...

Uporaba splet.arnes.si

Na delavnici boste spoznali kako lahko hitro in enostavno izdelate:  spletne strani, spletne predstavitve projektov, spletne dnevnike oz. bloge. Vsebinsko in grafično boste dopolnili svoje spletno mesto.  Na delavnico se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga...

več...

E-listovnik

Na delavnici boste ob sprotni razlagi aktivno izpolnjevali, ustvarjali in urejali svoj e-listovnik. Predvideva se, da imate možnost prijave z AAI-računom. Pri delu boste spoznali tri glavna področja organizacije e-listovnika Mahara. To so: vsebina, listovnik in...

več...

Spletne videokonference

Na delavnici boste spoznali prednosti uporabe spletnih videokonferenc, načine uporabe v različnih situacijah (pouk, sestanek, sodelovanje na daljavo, predstavitev,…). Ob pomoči predavatelja boste aktivno sodelovali in spoznali podrobnosti dela z izbranim...

več...
(Skupno število ogledov 1.034, od tega danes 1.)
Dostopnost