Kompetenčna področja

Okvir DigCompEdu razlikuje med šestimi različnimi področji, v katera je razporejenih skupno 22 digitalnih kompetenc za izobraževalce.​

Bistvo okvirja DigCompEdu je opredeljeno s področji 2 do 5, ki opisujejo digitalne pedagoške kompetence izobraževalcev oziroma digitalne kompetence, ki jih izobraževalci potrebujejo za spodbujanje učinkovitih, vključujočih in inovativnih strategij poučevanja in učenja. ​

​Področja 1, 2 in 3 temeljijo na ravneh, značilnih za vse procese poučevanja, ne glede na to, ali so podprte s tehnologijo. ​

​Kompetence, navedene pod vsako od teh področij, opisujejo podrobnosti učinkovite in inovativne rabe digitalnih tehnologij pri načrtovanju (področje 2), vpeljavi (področje 3) ter vrednotenju (področje 4) poučevanja in učenja. Področje 5 prepoznava potencial digitalnih tehnologij za v učenca usmerjene strategije poučevanja in učenja ter se povezuje s področji 2, 3 in 4 v smislu, da vsebuje nabor vodilnih načel, ki se nanašajo na ta področja in dopolnjujejo tudi kompetence teh področij. ​

Področje 1 je usmerjeno v širše strokovno okolje, kjer izobraževalci digitalne tehnologije uporabljajo v strokovni komunikaciji s sodelavci, učenci, starši in drugimi deležniki tako za svoj lasten strokovni razvoj kot za skupno dobro organizacije. Področje 6 opisuje specifične pedagoške kompetence, potrebne za vodenje in podporo učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc.

​Na postraneh vam Kompetenčna področja ponujajo različne možnosti strokovne rasti za področje, ki ga želite izboljšati. Izberete lahko različne vrste usposabljanj in raznolike vire.

(Skupno število ogledov 837, od tega danes 1.)
Dostopnost