Izobraževalci se trenutno soočajo z obilico digitalnih (izobraževalnih) virov, ki jih lahko uporabijo pri poučevanju. Ena od ključnih kompetenc vsakega izobraževalca je, da sprejme to raznovrstnost, učinkovito izbere vire, ki najbolj ustrezajo učnim ciljem, skupini učencev in načinu poučevanja, organizira vsa zbrana gradiva, vzpostavi povezave ter spremeni, doda in sam razvije digitalne vire, ki podpirajo njegovo poučevanje. Obenem se mora zavedati, kaj pomeni odgovorna raba in upravljanje digitalnih vsebin. Pri rabi, poustvarjanju in deljenju virov mora upoštevati pravila o avtorskih pravicah ter zaščititi občutljive vsebine in podatke, kot so digitalni izpiti ali ocene učencev.

To kompetenco dopolnjujejo kompetence 3.2, 3.3 in 3.4, ki poudarjajo, da je pravi potencial digitalnih tehnologij v preusmeritvi pozornosti z učitelja kot vodje procesa poučevanja na v učenca usmerjeno poučevanje. S tem postane digitalno kompetenten izobraževalec mentor in vodja učencev pri njihovih postopoma vedno bolj samostojnih učnih prizadevanjih, kar pomeni, da zna najti nove, z digitalnimi tehnologijami podprte načine zagotavljanja vodenja in podpore učencem, tako samostojno kot v sodelovanju z drugimi (3.2), ter vpeljati, podpreti in spremljati samostojne (3.4) in skupinske (3.3) učne aktivnosti.

Spletne ankete za zbiranje in obdelavo podatkov ter razvijanje podatkovne pismenosti

V posnetku e-urice je na primeru  spletnega orodja 1KA predstavljena didaktična uporaba spletnih anket. Prikazano je, kako glede na namen pridobivanja podatkov izbirati med različnimi tipi vprašanj in kako ob zbranih podatkih izbrati vrsto prikaza računalniško...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 2. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 1. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Pomen sodelovanja in komunikacije v digitalnih okoljih v vrtcih

Na posnetku e-urice  so predstavljene možnosti uporabe digitalnih okolij za komunikacijo in sodelovanje v vrtcu ter o možnostih uporabe digitalnih tehnologij v procesih sodelovanja tudi s starši. Na primeru  konkretne dejavnosti je prikazana je uporaba izbrane...

več...

Prihranite čas pri preverjanju znanja učencev/dijakov

Na posnetku e-urici  so predstavljene možnosti uporabe digitalne tehnologije za preverjanje znanja s poudarkom  upoštevanja taksonomskih ravni, podajanja učinkovite povratne informacije za učeče se in možnostih zajema  informacij za učitelja za načrtovanje...

več...
(Skupno število ogledov 659, od tega danes 1.)
Dostopnost