Ravni doseganja kompetenc

  

  

  

Te ravni in logika napredovanja so zasnovane na podlagi Bloomove nadgrajene taksonomije, s katero so dobro pojasnjene posamezne kognitivne ravni vsakega učnega procesa od »pomnenja« in »razumevanja« do »uporabe« in »analize« ter na koncu »vrednotenja« in  »izdelovanja«. ​

​Podobno na prvih dveh ravneh okvirja DigCompEdu, začetni ravni (A1) in ravni raziskovanja (A2), izobraževalci usvojijo nove informacije ter razvijejo osnovne digitalne prakse; na naslednjih dveh ravneh, ravni vključevanja (B1) in ravni strokovnosti (B2), izobraževalci uporabijo, nadgradijo ter razmislijo o svojih digitalnih praksah; na najvišjih ravneh, ravni vodenja (C1) in ravni pobudništva (C2), pa prenesejo svoje znanje drugim, ocenjujejo obstoječe prakse ter razvijajo nove.

Na podlagi ponudbe na podstraneh Ravni doseganja kompetenc lahko prepoznate in se odločite, kako delovati v smeri nadgrajevanja svojih kompetenc glede na svojo trenutno raven, ki ste jo identificirali z orodjem za samoselvacijo SELFIE za učitelje.

(Skupno število ogledov 1.378, od tega danes 1.)
Dostopnost