Namen seminarja je razvoj digitalnih kompetenc s katerimi se bodo učitelji naučili učinkovito izbirati digitalne vire (ki najbolj ustrezajo učnim ciljem, skupini učencev in načinu poučevanja), organizirati vsa zbrana gradiva, vzpostaviti povezave ter spremeniti, dodati in razviti digitalne vire, ki podpirajo njihovo poučevanje. Znali bodo upoštevati pravila o avtorskih pravicah ter znali zaščititi občutljive vsebine in podatke, kot so ocenjevanje na daljavo ali ocene učencev. Učitelji bodo spoznali digitalne formate gradiv in filozofijo odprtih gradiv in gradiv z licenco CC. Razmišljali bodo kako najdene vire smiselno vključiti v spletno učno okolje (Moodle/MS Teams), da bodo učenci dosegli načrtovane cilje. Izmenjali bodo izkušnje z izdelavo digitalnih gradiv z odprtokodnimi orodji, s predelavo odprtih gradiv in načini zaščite/deljenja lastnih gradiv z licenco CC. Seminar obsega 8 ur. Izvajal se bo v spletnem učnem okolju (Moodle/MS Teams), asinhrono in samostojno. Vse dejavnosti bodo obogatene s primeri iz prakse. Svoje kompetence bodo učitelji dokazovali z dvema nalogama v obliki eseja ali prikaza primera lastne dobre prakse.

Digitalni viri

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://1ka.arnes.si/DDKseminarjiZRSS

(Skupno število ogledov 1.183, od tega danes 1.)
Dostopnost