Namen seminarja je pridobivanje digitalnih kompetenc s katerimi učitelj uporablja digitalne tehnologije za spodbujanje aktivnega vključevanja učencev v učni proces in njihovega nadzora nad njim. Udeleženci se bodo učili digitalne tehnologije uporabljati za spodbujanje aktivnega sodelovanja učencev na primer pri raziskovanju določene teme, preizkušanju različnih možnosti ali rešitev, razumevanju povezav, iskanju ustvarjalnih rešitev ali ustvarjanju izdelkov in razmišljanju o njih. Spoznavali bodo vlogo in zmožnosti spletnega učnega okolja (Moodle/MS Teams) pri podpori raznolikosti v razredu, personalizaciji izobraževanja in naslavljanju potreb različnih skupin učencev. Spoznali bodo različna orodja spletnega učnega okolja (Moodle/MS Teams) s pomočjo katerih bodo lahko poigrili dejavnosti učencev. Seminar obsega 8 ur. Izvajal se bo v spletnem učnem okolju (Moodle/MS Teams), asinhrono in samostojno. Vse dejavnosti bodo obogatene s primeri iz prakse. Svoje kompetence bodo učitelji dokazovali z dvema nalogama v obliki eseja ali prikaza primera lastne dobre prakse.

Opolnomočenje učencev

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://1ka.arnes.si/DDKseminarjiZRSS

(Skupno število ogledov 724, od tega danes 1.)
Dostopnost