Seminar za razvoj digitalnih kompetenc učiteljev na področju Poklicnega delovanja (Seminar je namenjen učiteljem, ki pri delu z učenci uporabljajo Moodle/MS Teams in želijo kompetence s tega področja razviti do ravni vključevanja B1).

Namen seminarja je razvoj digitalnih kompetenc s katerimi strokovni delavci učinkoviteje komunicirajo s sodelavci, učenci in starši. Z razvitimi kompetencami tega področja bodo strokovni delavci uporabljali digitalne tehnologije tudi za sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci, izmenjevali znanja in izkušnje ter inovirali lastne pedagoške prakse. Individualno in v skupini bodo kritično ocenjevali svoje digitalne pedagoške prakse in uporabljali digitalne vire in sredstva za stalni strokovni razvoj.
Udeleženci seminarja bodo najprej ozavestili pomembnost kvalitetne komunikacije in sodelovanja ter spoznavali prednosti in slabosti orodij v Moodlu/MS Teamsu, na socialnih omrežjih in e-pošti.
Spoznali bodo Moodle/MS Teasms orodja s katerimi kot izobraževalci spodbujajo učence, da reflektirajo svoje učenje in ga izboljšujejo. Prav tako se bodo urili v dajanju povratnih informacij in iskanju virov, seminarjev in vsebin za lastno strokovno rast.

Seminar obsega 16 ur.

Izvajal se bo v okolju Moodle/MS Teamsu, asinhrono in samostojno. Vse dejavnosti bodo obogatene s primeri iz prakse. Na koncu bodo strokovni delavci svoj nivo digitalnih kompetenc dokazovali z dvema nalogama v obliki eseja ali prikaza primera lastne dobre prakse.

 

Poklicno delovanje

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://1ka.arnes.si/ddkseminarji

(Skupno število ogledov 3.002, od tega danes 1.)
Dostopnost