Namen seminarja je pridobiti kompetence s katerimi učitelji s pomočjo digitalnih tehnologij podprejo ter izboljšajo svoje strategije poučevanja in učenja. Udeleženci seminarja se bodo učili izkoriščati potencial digitalnih tehnologij in preusmerjati pozornost z učitelja kot vodje procesa poučevanja na v učenca usmerjeno poučevanje. Udeleženci se bodo na seminarju urili v pripravljanju takšnih učnih izkušenj, da bodo učenci s sodelovanjem z vrstniki sami prihajali do novih spoznanj in znanj. Pri tem bodo učence spodbujali k samouravnanju lastnega učenja. Učitelji bodo spoznavali različna orodja spletnega učnega okolja (Moodle/MS Teams) za objavo gradiv, pripravo dejavnosti, vrednotenje znanja in podpiranje učencev. Prav tako bodo spoznali vgrajena orodja za podporo učitelju pri spremljanju učencev, deljenju učencev v skupine in spodbujanju samouravnavanja učencev. Seminar obsega 8 ur. Izvajal se bo v spletnem učnem okolju (Moodle/MS Teams), asinhrono in samostojno. Vse dejavnosti bodo obogatene s primeri iz prakse. Svoje kompetence bodo učitelji dokazovali z dvema nalogama v obliki eseja ali prikaza primera lastne dobre prakse.

Poučevanje in učenje

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://1ka.arnes.si/DDKseminarjiZRSS

(Skupno število ogledov 1.354, od tega danes 1.)
Dostopnost