Namen seminarja je pridobititi znanja in kompetence s katerimi učitelji, s pomočjo digitalnih tehnologij, izboljšajo obstoječe strategije vrednotenja znanja. Digitalne tehnologije učitelji uporabljajo tudi za ustvarjanje ali spodbujanje inovativnih pristopov vrednotenja. Udeleženci seminarja bodo spoznali orodja v spletnem učnem okolju (Moodle/MS Teams) za izmenjavo povratnih informacij, orodja v spletnem učnem okolju (Moodle/MS Teams) za formativno spremljanje ter orodja za vrstniško vrednotenje dokazov učenja. Seminar obsega 8 ur. Izvajal se bo v spletnem učnem okolju (Moodle/MS Teams), asinhrono in samostojno. Vse dejavnosti bodo obogatene s primeri iz prakse. Svoje kompetence bodo učitelji dokazovali z dvema nalogama v obliki eseja ali prikaza primera lastne dobre prakse.

Vrednotenje

Izvajalec:

ZRSŠ

Povezava do prijave:

https://1ka.arnes.si/DDKseminarjiZRSS

(Skupno število ogledov 783, od tega danes 1.)
Dostopnost