NAČRTOVANJE, PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI POUKU V RAZREDU IN NA DALJAVO (RABA DIGITALNIH TEHNOLOGIJ PRI POUKU ANGLEŠČINE)

Seminar je namenjen učiteljem angleščine v OŠ in srednjih šolah. Program v obsegu 24 ur, poteka v živo in na daljavo. Program omogoča nadgradnjo specialno-didaktičnih vsebin (načrtovanje, preverjanje in ocenjevanje) in spoznavanje ter preiskušanje digitalnih orodji za...
Dostopnost