Digitalne kompetence so ene od transverzalnih kompetenc, ki jih morajo izobraževalci prenesti učencem. Medtem ko je spodbujanje drugih transverzalnih kompetenc z rabo digitalnih tehnologij le del digitalnih kompetenc izobraževalcev, pa je sposobnost izobraževalcev, da učencem pomagajo pri pridobivanju digitalnih kompetenc, sestavni del digitalnih kompetenc izobraževalcev. Zaradi tega je tej zmožnosti v okvirju DigCompEdu namenjeno posebno področje.

Digitalne kompetence učencev opredeljuje Evropski okvir digitalnih kompetenc za državljane (DigComp). Okvir DigCompEdu je zasnovan na podoben način ter opisuje pet kompetenc, ki so vsebinsko in opisno skladne z okvirjem DigComp, naslovi pa so bili prilagojeni, tako da poudarjajo pedagoški vidik ter bistvo okvirja DigCompEdu.

Spletne ankete za zbiranje in obdelavo podatkov ter razvijanje podatkovne pismenosti

V posnetku e-urice je na primeru  spletnega orodja 1KA predstavljena didaktična uporaba spletnih anket. Prikazano je, kako glede na namen pridobivanja podatkov izbirati med različnimi tipi vprašanj in kako ob zbranih podatkih izbrati vrsto prikaza računalniško...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 2. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 1. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Pomen sodelovanja in komunikacije v digitalnih okoljih v vrtcih

Na posnetku e-urice  so predstavljene možnosti uporabe digitalnih okolij za komunikacijo in sodelovanje v vrtcu ter o možnostih uporabe digitalnih tehnologij v procesih sodelovanja tudi s starši. Na primeru  konkretne dejavnosti je prikazana je uporaba izbrane...

več...
(Skupno število ogledov 353, od tega danes 1.)
Dostopnost