Ena od ključnih prednosti digitalnih tehnologij v izobraževanju je njihov potencial za podporo v učenca usmerjenih pedagoških strategij ter za spodbujanje aktivnega vključevanja učencev v učni proces in njihovega nadzora nad njim. Tako se lahko digitalne tehnologije uporabijo za lažje aktivno sodelovanje učencev na primer pri raziskovanju določene teme, preizkušanju različnih možnosti ali rešitev, razumevanju povezav, iskanju ustvarjalnih rešitev ali ustvarjanju izdelkov in razmišljanju o njih.
Poleg tega lahko digitalne tehnologije prispevajo k podpori raznolikosti v razredu in personalizaciji izobraževanja z zagotavljanjem učnih dejavnosti, prilagojenih ravni zmožnosti, zanimanjem ter učnim potrebam vsakega posameznega učenca. Pri tem pa je treba poskrbeti, da se morebitne neenakosti ne poglobijo (npr. neenakosti v dostopu do digitalnih tehnologij ali digitalnih veščinah), ter zagotoviti dostopnost digitalnih tehnologij vsem učencem, vključno tistim s posebnimi potrebami.

Spletne ankete za zbiranje in obdelavo podatkov ter razvijanje podatkovne pismenosti

V posnetku e-urice je na primeru  spletnega orodja 1KA predstavljena didaktična uporaba spletnih anket. Prikazano je, kako glede na namen pridobivanja podatkov izbirati med različnimi tipi vprašanj in kako ob zbranih podatkih izbrati vrsto prikaza računalniško...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 2. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 1. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Pomen sodelovanja in komunikacije v digitalnih okoljih v vrtcih

Na posnetku e-urice  so predstavljene možnosti uporabe digitalnih okolij za komunikacijo in sodelovanje v vrtcu ter o možnostih uporabe digitalnih tehnologij v procesih sodelovanja tudi s starši. Na primeru  konkretne dejavnosti je prikazana je uporaba izbrane...

več...

Prihranite čas pri preverjanju znanja učencev/dijakov

Na posnetku e-urici  so predstavljene možnosti uporabe digitalne tehnologije za preverjanje znanja s poudarkom  upoštevanja taksonomskih ravni, podajanja učinkovite povratne informacije za učeče se in možnostih zajema  informacij za učitelja za načrtovanje...

več...
(Skupno število ogledov 326, od tega danes 1.)
Dostopnost