Digitalne kompetence izobraževalcev se izražajo skozi njihove zmožnosti rabe digitalnih tehnologij ne le za izboljšanje poučevanja, temveč tudi za strokovno komuniciranje s sodelavci, učenci, starši in drugimi deležniki z namenom osebnega strokovnega razvoja kot tudi skupnih koristi ter stalnih inovacij organizacije in učiteljskega poklica. To je cilj kompetenc področja 1.

Spletne ankete za zbiranje in obdelavo podatkov ter razvijanje podatkovne pismenosti

V posnetku e-urice je na primeru  spletnega orodja 1KA predstavljena didaktična uporaba spletnih anket. Prikazano je, kako glede na namen pridobivanja podatkov izbirati med različnimi tipi vprašanj in kako ob zbranih podatkih izbrati vrsto prikaza računalniško...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 2. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...
(Skupno število ogledov 1.039, od tega danes 1.)
Dostopnost