Vrednotenje lahko spodbuja ali ovira inovacije v izobraževanju. Pri integraciji digitalnih tehnologij v procese učenja in poučevanja moramo upoštevati načine, kako lahko z digitalnimi tehnologijami izboljšamo obstoječe strategije vrednotenja. Obenem moramo upoštevati tudi to, kako jih lahko uporabimo za ustvarjanje ali spodbujanje inovativnih pristopov vrednotenja. Digitalno kompetentni izobraževalci bi morali znati uporabljati digitalne tehnologije za vrednotenje tako, da upoštevajo ta dva cilja.

Raba digitalnih tehnologij v izobraževanju, bodisi za namene vrednotenja, učenja, administracije ali druge, pomeni tudi to, da je vsakemu posamezniku na voljo zelo veliko podatkov. Analiza in razlaga teh podatkov ter njihova raba pri sprejemanju odločitev postajajo poleg analize standardnih dokazov o učenčevem vedenju vse pomembnejši vidiki izobraževanja.

Hkrati lahko digitalne tehnologije omogočijo neposredno spremljanje učenčevega napredka, poenostavijo izmenjavo povratnih informacij ter izobraževalcem zagotovijo načine za vrednotenje in prilagajanje njihovih strategij poučevanja.

Spletne ankete za zbiranje in obdelavo podatkov ter razvijanje podatkovne pismenosti

V posnetku e-urice je na primeru  spletnega orodja 1KA predstavljena didaktična uporaba spletnih anket. Prikazano je, kako glede na namen pridobivanja podatkov izbirati med različnimi tipi vprašanj in kako ob zbranih podatkih izbrati vrsto prikaza računalniško...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 2. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? 1. del

e-urica, je posneta v dveh delih. V prvem delu  je predstavljena opredelitev kritičnega mišljenja. Prikazano je kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar...

več...

Pomen sodelovanja in komunikacije v digitalnih okoljih v vrtcih

Na posnetku e-urice  so predstavljene možnosti uporabe digitalnih okolij za komunikacijo in sodelovanje v vrtcu ter o možnostih uporabe digitalnih tehnologij v procesih sodelovanja tudi s starši. Na primeru  konkretne dejavnosti je prikazana je uporaba izbrane...

več...

Prihranite čas pri preverjanju znanja učencev/dijakov

Na posnetku e-urici  so predstavljene možnosti uporabe digitalne tehnologije za preverjanje znanja s poudarkom  upoštevanja taksonomskih ravni, podajanja učinkovite povratne informacije za učeče se in možnostih zajema  informacij za učitelja za načrtovanje...

več...
(Skupno število ogledov 300, od tega danes 1.)
Dostopnost